ارزان بوك خانه زيست‌شناسي

سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.

جمعه 6 شهریور 1394
290,000 ریال
232,000 ریال *تخفيف: 20.00%
160,000 ریال
128,000 ریال *تخفيف: 20.00%
165,000 ریال
132,000 ریال *تخفيف: 20.00%
165,000 ریال
132,000 ریال *تخفيف: 20.00%
115,000 ریال
92,000 ریال *تخفيف: 20.00%
270,000 ریال
216,000 ریال *تخفيف: 20.00%
280,000 ریال
224,000 ریال *تخفيف: 20.00%
240,000 ریال
192,000 ریال *تخفيف: 20.00%
230,000 ریال
184,000 ریال *تخفيف: 20.00%
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ!

ساعات تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی انتشارات:  تهران - ابتداي خيابان كارگر جنوبي - نرسيده به ميدان انقلاب - خيابان شهداي ژاندارمري - روبروي درب موتوري ژاندارمري - پلاك 121

  تلفن تماس:  66484263 - 66477749 - 66477742 - 66460287

  فكس: 66477684                            Email:info@hbio.ir

  تماس روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 17:30