ارزان بوك خانه زيست‌شناسي

سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.

سه شنبه 9 تیر 1394
400,000 ریال
280,000 ریال *تخفيف: 30.00%
120,000 ریال
84,000 ریال *تخفيف: 30.00%
185,000 ریال
129,500 ریال *تخفيف: 30.00%
150,000 ریال
105,000 ریال *تخفيف: 30.00%
160,000 ریال
112,000 ریال *تخفيف: 30.00%
110,000 ریال
77,000 ریال *تخفيف: 30.00%
110,000 ریال
77,000 ریال *تخفيف: 30.00%
130,000 ریال
91,000 ریال *تخفيف: 30.00%
230,000 ریال
161,000 ریال *تخفيف: 30.00%
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ!

ساعات تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی انتشارات:  تهران - ابتداي خيابان كارگر جنوبي - نرسيده به ميدان انقلاب - خيابان شهداي ژاندارمري - روبروي درب موتوري ژاندارمري - پلاك 121

  تلفن تماس:  66484263 - 66477749 - 66477742 - 66460287

  فكس: 66477684                            Email:info@hbio.ir

  تماس روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 17:30