سید0
جمع:0 ریال
سبد خرید شما خالی می باشد!
نتایج 1 تا 24 از کل 78 نتیجه
صفحه1 از4

دانشگاهي

آيين نگارش مقاله پژوهشي

مولف: دكتر حسين بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي نوبت چاپ: ...

مولف: دكتر حسين بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي نوبت چاپ: دوم/ 1396 تيراژ: 200 نسخه- تک رنگ قطع: رحلي / 400 صفحه قیمت پشت جلد: 30000 تومان

قیمت پشت جلد: 300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 240,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 120,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 96,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 70,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 56,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 200,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 140,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 112,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 80,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 64,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 270,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 216,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 270,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 216,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 270,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 216,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 260,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 208,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 230,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 184,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 160,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد1)

در رابطه با شيمي حيات

در رابطه با شيمي حيات

قیمت پشت جلد: 140,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 112,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد2)

در رابطه با سلول

در رابطه با سلول

قیمت پشت جلد: 220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 176,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد3)

در رابطه با ژنتيك

در رابطه با ژنتيك

قیمت پشت جلد: 260,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 208,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد4)

در رابطه با مكانيسم تكامل

در رابطه با مكانيسم تكامل

قیمت پشت جلد: 340,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 272,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد5)

ساختار و عمل گياهان

ساختار و عمل گياهان

قیمت پشت جلد: 180,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 144,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بيولوژي كمپبل (جلد6)

ساختار و عمل جانوران

ساختار و عمل جانوران

قیمت پشت جلد: 330,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 264,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 230,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 184,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 659,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 626,050 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 859,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 816,050 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 475,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 70,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 56,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

قیمت پشت جلد: 450,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 360,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

صفحه1 از4